روغن گیربکس ADDINOL ATF CVT

توضیحات

روغن استاندارد و توصیه شده برای برندهایی همچون Nissan , VolksWagen , BMW , Jeep , Punch , Ford و بسیاری از برندهای دیگر، قابل استفاده برای کلیه خودروهای چینی دارای گیربکس CVT ، دارای سطح کیفی استاندارد برای گیربکس CVT سوزوکی کیزاشی، حفظ گرانروی در دمای بالا و متعاقبا محافظت از گیربکس در برابر پدیده فرار روغن ، روغن یاد شده قابلیت استفاده در گیربکس های اتوماتیک غیر CVT را ندارد، دارای استاندارد Nissan NS-2 سطح کیفی استاندارد برای گیربکس CVT نیسان تیانا ، نیسان قشقائی، دارای استاندارد Nissan NS-3 سطح کیفی استاندارد برای گیربکس CVT نیسان ایکس تریل و نیسان جوک می باشد.

فهرست
blank